Ukoliko želite postati član Hrvatske udruge za organizaciju građenja, molimo Vas da ispunite prijavni obrazac.

© Copyright 2018. All Rigths Reserved. Croatian Association for Construction Management