Ukoliko želite postati član Hrvatske udruge za organizaciju građenja, molimo Vas da ispunite prijavni obrazac.