HUOG posjeduje dugogodišnju tradiciju edukacije, usavršavanja i treniranja osoba u području organizacije, tehnologije i menadžementa u graditeljstvu. Kao specijalistička članica Hrvatskog saveza građevinskih inženjera (HSGI), HUOG također sudjeluje u programu stručnog usavršavanja.

 

Više o ciklusima edukacije pročitajte uskoro...

 

Prijedloge tema za edukaciju možete dati na ovoj poveznici.

© Copyright 2018. All Rigths Reserved. Croatian Association for Construction Management